header-photo

Profildjup

Enligt lag får profildjupet på ett mc däck inte understiga 1,6 mm. Du kontrollerar det på ditt däck med hjälp av indikatorerna för profilslitage. Dessa markeringar finns inneslutna i däckets rillor och finns vid beteckningen TWI på sidan av däcket. Det är rekommenderat att byta däck vid mindre än 2 mm profildjup.